تبلیغات
 .... صفر مطلق .... - همه دارایی من.........
آدم مذهبی ای نیستم.

اما........
از آنانی که به هیچ، پایبند نیستند، میترسم.
از آنانی که خدا را به چالش می کشند، میترسم.
اینها برای هیچ کس و هیچ چیز ارزشی قائل نیستند!

فریب ظاهر روشنفکرشان را نخورید.


کسانی که تنها خود را و عقل خود را قبول دارند.


شما را در نهایت، هیچ می پندارند.


اینان به عشق نیز خیانت میکنند.


چرا که خدایی ندارند....


آدم مذهبی ای نیستم.....

اما.......
از آنانی که بیش از حد مذهبی اند، میترسم.
ازهر دین و آئینی که باشد.
از آنانی که تنها آئین مذهب خود را راه سعادت میداند، میترسم.
کسانی که به غیر از خود و هم کیشانشان، دیگران را کافر می انگارند.
فریب ظاهر خدا ترسشان را نخورید!
شما را در نهایت، کافر می پندارند.
اینان به عشق نیز خیانت میکنند.
چرا که به درگاه خدایشان توبه خواهند کرد........


آدم مذهبی ای نیستم.
اما......


خدا
، همه دارایی من است!
تاریخ : شنبه 23 شهریور 1392 | 02:01 ب.ظ | نویسنده : meysam mhn | نظرات

  • paper | دانلود کتاب | بیا اینجا