تبلیغات
 .... صفر مطلق .... - ....................یکسال بزرگتر شدیم و مدادهایمان هم تکامل یافتند و تبدیل به خودکارهایی بی رحم شدند ...

تا یادمان بدهند که هر اشتباهی پاک شدنی نیست!


اکنون اینجا در اخرین جمعه سال میخواهم پاک کنم این مشق کهنه ی اشتباهاتمان را !!

 ولی نمیتوانم ... و پشیمانی هیچ سودی ندارد ....


باید مواظب بود که جبران بعضی از اشتباهات شدنی نیست !!!


در سال نو , اندیشه نو , کرداری تازه و عمل به اموخته های انسانیت را هرگز فراموش نکنید ...

تاریخ : جمعه 25 اسفند 1391 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : meysam mhn | نظرات

  • paper | دانلود کتاب | بیا اینجا