تبلیغات
 .... صفر مطلق .... - زمثل زندگی .............


زندگی زیباست چشمی باز کن

                         گردشی در کوچه باغ راز کن
 
                                          هر که عشقش در تماشا نقش بست
                                                                               عینک بدبینی خود را شکست

                                                     من میان جسمها جان دیده ام
                                 درد را افکنده درمان دیده ام

دیده ام بر شاخه ی احساسها
                          می تپد دل در شمیم یاسها

                                               زندگی موسیقی گنجشکهاست
                                                                               زندگی باغ تماشای خداسـت

                                                      گر تو را نور یقین پیدا شود
                         می تواند زشت هم زیبا شود

زندگی یعنی همین پروازها
                         صبح ها، لبخندها، آوازها

                                                    با تو اشعارم پـر از تـو می شود
                                                                               مثنوی هایم همه نو می شو
د

                                  حرفهایم مرده را جان می دهد

                                   
واژه هایم بوی باران می دهد
تاریخ : یکشنبه 16 مهر 1391 | 05:57 ب.ظ | نویسنده : meysam mhn | نظرات

  • paper | دانلود کتاب | بیا اینجا