تبلیغات
 .... صفر مطلق .... - عاشقانه ارام ...............
 


                                                 مگذار كه
عشق ،
                                 به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود !

                                مگذار كه حتی آب دادنِ گلهای باغچه ،
                               به عادتِ آب دادنِ گلهای باغچه بدل شود !


                                                 
 عشق ،.....
                  عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست ،
                         پیوسته نو كردنِ خواستنی ست كه خود پیوسته ،
                                خواهانِ نو شدن است و دیگرگون شدن.


                                                  تازگی........... ،
                                   ذاتِ عشق است و طراوت ،....... بافتِ عشق .
       چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند ؟

                                                    عشق،.......  
                         تن به فراموشی نمی سپارد ، مگر یك بار برای همیشه .

                                                 جامِ بلور ،........
                                           تنها یك بار می شكند .
                                          میتوان شكسته اش را ،
                                         تكه هایش را ، نگه داشت .
                   اما شكسته های جام ،آن تكه های تیزِ برَنده ، دیگر جام نیست .
                                              احتیاط باید كرد..... .
                      همه چیز كهنه میشود و اگر كمی كوتاهی كنیم ، عشق نیز .
                      بهانه ها جای حسِ عاشقانه را خوب می گیرند......................

تاریخ : جمعه 17 شهریور 1391 | 08:31 ب.ظ | نویسنده : meysam mhn | نظرات

  • paper | دانلود کتاب | بیا اینجا